M.2 PCIe 3.0 2280 128GB 256GB 512GB 1TB

【Specification Description】

  • Capacity/Speed:
    • M.2 PCIe 2280 + 128GB 1700/600 MB/s
    • M.2 PCIe 2280 + 256GB 1700/1100 MB/s
    • M.2 PCIe 2280 + 512GB 2000/900MB/s
    • M.2 PCIe 2280 + 1TB 2000/1700 MB/s

非常感謝您對我們產品的興趣!如有任何產品詢問或訂購相關問題,請隨時與我們聯繫。我們的團隊將竭誠為您提供專業解答和協助。期待與您的交流!

聯絡我們